Vores arbejde

Fonden for Sociale Investeringer driver programmet Kvinder i job, hvis mål er, at flere kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer i job.