Kvinder i job

Kvinder i job er et målrettet jobforløb, hvis formål er at bringe kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i job.

Kvinder i job er struktureret omkring partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og Fonden for Sociale Investeringer og har sit udspring i 10 års erfaring med empowerment af kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i indsatsen Bydelsmødre, som drives af Fonden for Socialt Ansvar. Kvinder i job bygger på metoder og dialogværktøjer udviklet af Bydelsmødre og trækker dermed på mange års professionel viden om målgruppen og metoder der skaber resultater.

Forud for det sociale investeringsprogram Kvinder i job har vi via en bevilling fra Bikubenfonden udviklet og gennemført et pilotprojekt, hvor businesscase og metoder er blevet testet igennem. Pilotprojektet kom ud med rigtig gode resultater og har dermed givet basis for en egentlig forretning.

Hvorfor Kvinder i job?

80.000 kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund står pt. uden for arbejdsmarkedet. Det svarer til 52% af alle kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Til sammenligning er 73% af alle etnisk danske kvinder i arbejde. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft i Danmark, og en indsats målrettet beskæftigelse er gavnlig for såvel virksomheder, som dansk økonomi – og ikke mindst for kvinderne og deres familier og børn, som har brug for stærke rollemodeller for at klare sig godt i det danske samfund.

Hvad gør Kvinder i job?

Virksomhederne, kommunerne og Fonden for Sociale Investeringer bidrager hver især med erfaringer og viden, og skaber i fællesskab en vej ind på arbejdsmarkedet for den enkelte kvinde.
Gennem forløbet afdækkes og håndteres kvindernes individuelle udfordringer, og samtidig styrkes kvindernes faglige og personlige udvikling, så deres forudsætninger for at komme i beskæftigelse forbedres - uanset om kvinderne har boet i Danmark længe eller om de lige er kommet hertil. Kvinder i job arbejder således både med at opbygge viden, kompetencer og ressourcer samt at opbygge selvtillid, motivation og handlekraft hos den enkelte kvinde.

Følelsen af at bidrage til det danske samfund igennem et arbejde, blive anerkendt for sine styrker og være en del af et socialt fællesskab på en arbejdsplads er med til at sikre en god integration i Danmark og hjælper kvinderne på deres vej til at skabe ressourcestærke familier.

Vil I være med?
Hvis I ser muligheder i et partnerskab eller samarbejde med os omkring Kvinder i Job eller blot ønsker at høre mere om vores sociale program Kvinder i Job, så kontakt direktør for Fonden for Sociale Investeringer Thit Aaris-Høeg på tlf. +45 30501228 eller skriv en mail til thit@socialinvestering.dk.

Følg med på Kvinder i jobs LinkedIn.

Materialer