Hjælp med en praktikplads

Når I hjælper en kvinde med etnisk minoritetsbaggrund i praktik, er I som virksomhed med til at tage et socialt ansvar.

Det kræver kun, at I har lyst, så hjælper vi med resten. Vi kender kvinderne, da vi har fulgt dem gennem en periode, vi ved, hvilke kompetencer de har, og hvilke job, de drømmer om i fremtiden. Når I henvender jer til os, vil vi lave et godt match.

Målet med praktikken er at give kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund mulighed for at komme tættere på det danske arbejdsmarked. Nogle af kvinderne har aldrig været en del af arbejdsmarkedet før, mens nogle har været kortvarigt i beskæftigelse. Fælles er, at de gerne vil i job, så de kan bidrage til det danske samfund og være gode rollemodeller for deres børn.

Ganske kort om, hvad vi efterspørger hos jer

  • I har lyst til og mulighed for at tage en kvinde i praktik i en periode over 4 til 13 uger. Den præcise periode aftaler I med os.

  • I har ufaglært arbejde inden for f.eks. rengøring, køkken, lager, omsorg, børnepasning eller butik

  • I har mulighed for at have en praktikant i 15-30 timer om ugen

  • I er indstillet på at yde en ekstra indsats i forhold til at hjælpe en kvinde, der ikke taler flydende dansk tættere på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Thit Aaris-Høeg

Tel.: 30 50 12 28

Mail: thit@socialtansvar.dk