Hvem er kvinderne?

Jobforløbet i Kvinder i job adskiller sig fra andre beskæftigelsesindsatser. Vi har fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor kvinderne får plads til at vokse som individer og støtte hinanden gennem et stærkt fællesskab. Læs her om kvinderne og hvordan de oplever at være med i Kvinder i job.

Kvinderne i Kvinder i job har primært etnisk minoritetsbaggrund og står uden for arbejdsmarkedet. Nogle af kvinderne har været i Danmark i mange år, mens andre først er kommet hertil for nyligt. Nogle taler godt dansk og nogle har ikke lært sproget endnu. Nogle har en kort uddannelse, men størstedelen er ufaglærte. Nogle har snuset til det danske arbejdsmarked før, mens andre aldrig har været i beskæftigelse.

Fælles for kvinderne er, at de gerne vil arbejde. De vil gerne være forbilleder for deres børn, bidrage til familiens økonomi og mærke den frihed, der følger med et arbejde. Det altoverskyggende mål i Kvinder i job er at bringe kvinderne i arbejde.

Det gør vi gennem et målrettet forløb, hvor vi både har undervisnings- og praktikperioder. Kvinderne lærer om det danske samfund, deres rettigheder, hvad de selv skal bidrage med, og hvordan man indgår i et fællesskab på en arbejdsplads med både formelle og uformelle normer. Kvinderne lærer om danske normer og regler, om kulturforskelle, rollefordeling i hjemmet og alt det praktiske, man skal forholde sig til, når man er i arbejde. Hvem henter og bringer børn? Hvordan melder man sig syg? Hvad er en fagforening? Hvordan får man hverdagen til at hænge sammen?


Jeg har været til mange kurser, men her lærer jeg mere. Jeg lærer ikke kun om arbejde, men om samfundet og Danmark” – Rohia, deltager i Kvinder i job

Kvinderne forbedrer ikke kun deres faglige og personlige kompetencer – de bliver også en del af et fællesskab. Kvinder i job er et kollektivt forløb og både undervisningen og praktikken er præget af en stemning af holdånd og sammenhold. Alle ønsker det bedste for hinanden, bakker hinanden op og hjælper alle i den rigtige retning Fællesskabet er en løftestang for kvinderne, der støtter og hjælper hinanden, når det er svært. Det gælder, når forløbet er udfordrende, men også hvis noget i privatlivet påvirker kvinderne.


Det giver mig håb at høre om andres fremskridt” – Khawar, deltager i Kvinder i job


Det betyder meget at se de andres udvikling. At se hvordan alle de unge kvinder, der lige er kommet hertil, er blevet meget bedre til dansk” – Anna, deltager i Kvinder i job

 

I fællesskabet føler kvinderne sig værdifulde, når deres erfaringer og viden bruges af andre. Det kollektive fokus i Kvinder i job er et bærende element i kvindernes udvikling, selvopfattelse, forandringsproces og jobparathed.

Når de andre kan, så kan jeg også” – Fawsia, deltager i Kvinder i job

Mine negative tanker er væk, og jeg har lært at fokusere på det positive og alt det, jeg godt kan” – Khawar, deltager i Kvinder i job

En af de ting, som yderligere sætter gang i følelsen af kollektivitet og som adskiller Kvinder i job fra andre beskæftigelsesforløb er, at forløbet også tager svære og følsomme emner op (fx børneopdragelse, kvindeliv, traumer, familiestrukturer). Det skaber et socialt sammenhold blandt kvinderne og et trygt rum, hvor kvinderne føler sig inkluderet, og hvor de kan spejle sig i hinanden og bruge hinanden som rollemodeller for deres egen udvikling. Der skabes en ”Hvis hun kan, så kan jeg også ”-mentalitet i forløbet, som skubber til kvindernes motivation og skaber tydelige forandringer og håb.

 
Jeg bliver inspireret af de andre stærke kvinder” – Naual, deltager i Kvinder i job

I Kvinder i job har vi ambitioner på kvindernes vegne. Vi ser kvindernes potentiale og sætter ord på deres motivation og rolle i samfundet. Det er med til at opbygge kvindernes tro på, at de kan få et arbejde. Kvinderne bliver motiverede, de tror på, at de har noget at byde på og de bliver klar over, at mange arbejdsgivere er parate til at ansætte dem. I løbet af undervisnings- og praktikforløbet får kvinderne svar på de spørgsmål og bekymringer de har i forhold til at være i job. Kvindernes viden om arbejdsmarkedet og deres egne kompetencer opkvalificeres. Deres selvtillid får et nyk opad og deres nyfundne tro på sig selv i kombination med fællesskabets opbakning baner vejen til varig beskæftigelse.

Jeg tænkte, at jeg aldrig ville få et arbejde. Men det tror jeg nu. Jeg har fået håb” - Fawsia, deltager i Kvinder i job

Nu går jeg selv ud og afleverer ansøgninger til steder, jeg gerne vil arbejde. Det turde jeg ikke før, men nu er jeg mere modig” – Naual, deltager i Kvinder i job

Jeg giver ikke op. Jeg vil kæmpe for det, der er bedst for mig selv” – Khawar, deltager i Kvinder i job