Til kommuner

Kvinder i job er et målrettet jobforløb under Fonden for Sociale Investeringer. Formålet er at bringe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job gennem partnerskaber mellem os, kommuner og virksomheder.

Vi samarbejder allerede med kommuner og virksomheder og har dermed god erfaring i forhold til de mange muligheder der er for at skabe givtige partnerskaber, som for alvor rykker både mennesker og skaber samfundsøkonomiske besparelser.

Der er efterspørgsel på arbejdskraft i Danmark, og en indsats målrettet beskæftigelse er gavnlig for såvel virksomheder, som dansk økonomi – og ikke mindst for kvinderne og deres familier og børn, som har brug for stærke rollemodeller for at klare sig godt i det danske samfund.

Hvad koster en etnisk minoritetskvinde uden for arbejdsmarkedet kommunen?

Et gennemsnitligt estimat ligger på mellem 15.000 (1) -25.000 (2) kr. pr. måned i basisudgifter.

Gruppen af etniske minoritetskvinder, som visiteres af kommunen, er en svær målgruppe at få aktiveret.
Kvinder i job har sit udspring i 10 års erfaring med ressourceopbygning af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i indsatsen Bydelsmødre, og trækker dermed på mange års professionel viden om målgruppen og arbejdet med at rykke etniske minoritetskvinder tættere på arbejdsmarkedet. Det unikke ved Kvinder i job er en helhedsorienteret tilgang til kvinderne, samt fokus på at skabe en kollektiv fællesskabsfølelse, hvor kvinderne motiverer og inspirerer hinanden positivt. Således får vi kvinderne i job og ud af overførselsindkomst.

Vores forløb for kvinderne består af 20 ugers intensivt forløb i tre faser med et mix af undervisning, praktik og opfølgning.

Gennem forløbet afdækkes og håndteres kvindernes individuelle udfordringer, og samtidig styrkes kvindernes faglige og personlige udvikling, så deres forudsætninger for at komme i beskæftigelse forbedres. Kvinder i job arbejder således både med at opbygge viden, kompetencer og ressourcer samt at opbygge selvtillid, motivation og handlekraft hos den enkelte kvinde – det bidrager alt sammen til at forkorte kvindernes vej mod et job, gøre dem til aktive samfundsborgere og stærke rollemodeller for deres børn.  

Vi deles om besparelsen

Kvinder i job arbejder med flere forskellige betalings- og besparelsesmodeller og aftalen kan således tilrettelægges, så den passer den enkelte kommune. En betalingsmodel kan være at Kvinder i job og Fonden for Sociale Investeringer løber den fulde risiko for kommunen således, at kommunen kun skal betale for de kvinder, der kommer i arbejde – og først når besparelsen er opnået i kommunen, det vil sige, når kvinden er kommet ud af overførselsindkomst. En anden mulighed er en betalingsmodel, hvor kommunen betaler for den undervisnings som Kvinder i job udfører baseret på antallet af kvinder, der deltager i forløbet.

Hør mere
Kontakt chef for Kvinder i job Liselotte Gjerdrum Carlsen på tlf. +45 3050 1228 eller skriv en mail på liselotte@kvinderijob.dk for at høre mere.

 

(1) Estimeret vha. beregningsværktøj udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i samarbejde med KL.
(2) Estimeret vha. Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) udarbejdet af Socialstyrelsen.