Til virksomheder

Gennem partnerskaber med kommuner og virksomheder bringer vi kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job hos virksomheder, der prioriterer at tage et socialt ansvar – og som har brug for ufaglært arbejdskraft.

Vi sætter stor pris på at samarbejde med virksomheder, som tager ansvar, engagerer sig i det danske samfund og gerne vil bidrage med at hjælpe udsatte målgrupper godt på vej som aktive samfundsborgere i Danmark.

Det altoverskyggende mål i Kvinder i job er at bringe kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i job. De fleste kvinder i Kvinder i job har aldrig været tilknyttet det danske arbejdsmarked, mens nogle har været kortvarigt i beskæftigelse. Fælles for kvinderne er, at de gerne vil i job. De vil gerne bidrage til det danske samfund og være gode rollemodeller for deres børn og familie.

Hvordan kan I være med?

Som virksomhed kan I støtte Kvinder i job på flere forskellige måder. I kan bl.a. stille praktikpladser til rådighed i jeres virksomhed, så kvinderne får mulighed for prøve at arbejde hos jer og at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen.

I kan også åbne jeres virksomhed for virksomhedsbesøg, hvor kvinderne får indblik i, hvordan en almindelig arbejdsdag foregår, eller I kan være værtsvirksomhed, hvor Kvinder i job låner et lokale hos jer til undervisning og hvor kvinderne kan spise deres frokost i kantinen sammen med jeres medarbejdere, så de oplever dagligdagen i en virksomhed.

I Kvinder i job får vi kvinderne visiteret af kommunerne og arbejder derefter for at gøre dem klar til at træde ind på det danske arbejdsmarked gennem et målrettet forløb. Forløbet indeholder 20 ugers intensivt forløb i tre faser med et mix af undervisning, praktik og opfølgning.

Et samarbejde med Kvinder i job og Fonden for Sociale Investeringer er altid givtigt og skaber værdi for virksomheder både i form af dygtig arbejdskraft, men også i form af den værdi, det skaber at tage socialt ansvar.

Hør mere
Kontakt Thit Aaris-Høeg på thit@socialtansvar.dk eller tlf. 30 50 12 28  for at høre mere.