Vi hilser ønsket om en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for indvandrere velkommen

Regeringen efterspørger i dag en ny helhedsorienteret indsats for at få indvandrere i beskæftigelse. Den indsats tilbyder vi allerede i Fonden for Sociale Investeringer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har i dag udsendt en pressemeddelelse på baggrund af en ny VIVE-rapport, hvor regeringen understreger behovet for en ny indsats for at få indvandrere i beskæftigelse. Læs regeringens pressemeddelelse og download rapporten her >

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye peger bl.a. på, at særligt kvinderne sakker bagud på arbejdsmarkedet, hvor problemerne bl.a. er manglende motivation, eller at kvinderne ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen. 

Adm. direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Sociale Investeringer siger:

Der er rigtig god musik i regeringens konklusioner på VIVE-rapporten og ønsket om en ny tilgang, der tænker mere helhedsorienteret.  Vi hilser budskabet meget velkommen og vil samtidig gøre opmærksom på, at indsatsen findes allerede.”

”I Fonden for Sociale Investeringer lancerede vi starten af 2020 indsatsen Kvinder i Job, der er målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, og som netop har en helhedsorienteret tilgang med fokus på konkrete samarbejder med virksomheder, skabelse af jobmotivation, work-life-balance, individuelle programmer og danskkompetencer.”

”Vi har gennemtestet Kvinder i Job-indsatsen med pilotprogrammer i perioden 2017-2019 sammen med en række kommuner. Og indsatsen virker. Vi har også kørt forløb under coronakrisen, som under de givne rammer har været succesfulde. Selvom beskæftigelsesindsatsen har være lukket meget ned, har vi fastholdt kvinderne i deres forløb og bl.a. fokuseret på at få kvinderne i uddannelse.

”Vi tror så meget på produktet, at vi arbejder med både sociale investeringer og payment by results. Vi parate til at lægge hånden på kogepladen økonomisk, hvis det er det, der passer for kommunerne.”

Kontakt for nærmere information

Thit Aaris-Høeg, adm. direktør, Fonden for Sociale Investeringer
Mail:  thit@socialinvestering.dk
Tlf.: 30 50 12 28

Jacob Møller Overgaard, Chef for Kommunikation og Samarbejder
Mail: jacob-m@socialtansvar.dk
Tlf.: 50 71 67 81

 

Fakta

I Kvinder i Job-indsatsen arbejder vi helhedsorienteret med fokus på:

  • Balance mellem familie- og arbejdsliv
  • Jobsamtale og praktikforløb samt CV og jobsøgning
  • At mindske negativ social kontrol
  • Træning i ”jobdansk” – og tid og plads til, at kvinderne samtidig kan gå på sprogskole
  • Individuelt tilpassede programmer
  • Mobilitet og samarbejdsevner
  • Kendskab til faglig og social arbejdskultur bl.a. gennem værtsvirksomheder

Om Fonden for Sociale Investeringer

Fonden for Sociale Investeringer er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål om at hjælpe udsatte målgrupper i Danmark. Det, der gør Fonden for Sociale Investeringer til noget særligt sammenlignet med flere andre private sociale investerings-initiativer, er, at de penge, fonden tjener på sine aktiviteter, skal geninvesteres i mere social bæredygtighed. Enten i form af nye sociale investerings-initiativer eller andre typer af sociale projekter.

Læs mere på Fonden For Social Investeringers hjemmeside