Sociale investeringer

Sociale investeringer er en ny måde at tænke finansiering af sociale velfærdsopgaver.

I overordnede træk handler det om, at der bygges et økosystem bestående af f.eks. kommuner, som har et velfærdsproblem, som de gerne vil have løst, en investor som vil løbe den finansielle risiko for kommunen samt en eller flere serviceleverandører, som løser den konkrete opgave.
Kommunen betaler kun for det der virker (payment by results) eller deler den opnåede besparelse, når projektet lykkes, med leverandøren og eller investor (social outcome contracts).
Mange kender impact investeringer fra bl.a. det grønne område imens social impact investments er nyt for de fleste i Danmark. Andre steder i Europa er social impact investments en almindelig måde at finansiere større projekter, som skal løfte socialt udsatte både på sundhed, trivsel, job og uddannelse.