Vær med

Som en erhvervsdrivende fond er Fonden for Sociale Investeringer meget optaget af samarbejder og partnerskaber med kommuner, virksomheder og andre aktører. Vi arbejder ud fra et almennyttigt formål og vil via vores indsats og stærke samarbejder hjælpe udsatte målgrupper i det danske samfund.

For virksomheder

Vi er hele tiden på udkig efter virksomheder, for hvem et socialt ansvar er vigtigt i deres daglige virke – og som har brug for ufaglært arbejdskraft.

Virksomheder med en social profil med lyst til at gøre en positiv forskel for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der rigtig gerne vil arbejde og bidrage til det danske samfund. Minoriteter, som har rigtig meget at byde på og som giver en virksomhed værdi både i form af dygtig arbejdskraft, men også i form af den værdi det skaber at vise sit sociale ansvar udadtil.
Vi ønsker samarbejder og partnerskaber, hvor vi skaber værdi og bundlinje for alle parter.

For kommuner

Vi samarbejder allerede med mange kommuner og har dermed god erfaring i forhold til sociale investeringsmodeller og de mange muligheder der er for at skabe givtige partnerskaber, der for alvor rykker både mennesker og bundlinje.

Vi søger altid samarbejder med flere kommuner og ønsker på sigt en landsdækkende indsats.

Kontakt administrerende direktør Thit Aaris-Høeg Thit Aaris-Høeg på thit@socialtansvar.dk eller tlf. 30 50 12 28  for at høre mere.